Menu Sushi, Sachimi, Maki

S1 16,80€

6 sushi (2 saumon, 2 thon, 2 crevette) 6 california saumon avocat

S2 14,80€

8 sushi saumon

S3 15,80€

6 sashimi (3 saumon, 3 thon) 2 sushi saumon, 6 california saumon avocat + riz nature

S4 17,80€

12 sashimi assortis, 4 sushi (2 saumon, 2 thon)+ riz nature

S5 14,80€

12 sashimi saumon + riz nature

S621,80€

20 sashimi assortis + riz nature